Az alapítás óta eltelt időben az iskola az eredeti célkitűzések szerint, azonban az akkreditációs követelmények változása miatt személyi összetételében és programjában jelentős változtatással folytatta munkáját. Jelenleg az Egészségtudományi Doktori Iskola törzstagjai a kar oktatásában résztvevő 6 egyetemi tanár, és 3 habilitált egyetemi docens, akik közül 1 fő MTA doktora fokozattal rendelkezik, 1 fő az MTA külső tagja; illetve 1 fő emeritus törzstagként, MTA doktora fokozattal rendelkező professor emeritus.

 

FÉNYKÉPES BEMUTATKOZÁSOK

 

TÖRZSTAGOK Törzstagok PhD hallgatói
border= PROF. DR. BÓDIS JózsefODT honlap
egyetemi tanár, az MTA doktora
az Egészségtudományi Doktori Iskola vezetője
PTE Egészségtudományi Kar
Publikációk, citációk
border= DR. BETLEHEM József ODT honlap
habilitált egyetemi docens, mb. intézetigazgató, dékán
PTE Egészségtudományi Kar
Publikációk, citációk
 border= PROF. DR. BONCZ ImreODT honlap
egyetemi tanár
kapcsolati dékánhelyettes, intézetigazgató, rektori egészségpolitikai szaktanácsadó
PTE Egészségtudományi Kar
Publikációk, citációk
 border= PROF. DR. FIGLER Mária ODT honlap
egyetemi tanár, tudományos és minőségügyi dékánhelyettes, mb. intézetigazgató
PTE Egészségtudományi Kar
Publikációk, citációk
 border= DR. GÁTI István ODT honlap
habilitált egyetemi docens
PTE Egészségtudományi Kar
Publikációk, citációk
PROF. DR. KISS István ODT honlap
egyetemi tanár, intézetigazgató
PTE Általános Orvostudományi Kar
Publikációk, citációk
 border= DR. KOPPÁN Miklós ODT honlap
habilitált egyetemi docens
PTE Általános Orvostudományi Kar
Publikációk, citációk
 border= PROF. DR. TOLDY Erzsébet ODT honlap
egyetemi tanár
PTE Egészségtudományi Kar
Publikációk, citációk

 

EMERITUS TÖRZSTAG
PROF. DR. SULYOK Endre ODT honlap
professor emeritus, az MTA doktora, dékáni tanácsadó, Egészségtudományi Doktori Iskola titkára
PTE Egészségtudományi Kar
Publikációk, citációk

 

Egészségtudományi Doktori Iskola törzstagjainak listája a Doktori adatbázisban

 

Témavezetők

Témavezetőink zömében az egészség- és orvostudomány területéről érkeztek iskolánkba. De az egészségtudomány határterületeit kutató és oktató témavezetőink tevékenysége is szerves részét képezi a doktori iskola kutatási portfóliójának.

A színvonalas képzés garanciájaként kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy elkötelezett témavezetőink közvetve kutatói életpályájuk által, közvetlenül pedig mentorálásukkal is példát mutatnak tanítványaiknak. Törekszünk az iskolarendszerű oktatás és az önálló kutatásra nevelés összhangjának megteremtésére.

Témavezetők tudományága ábra

 

Egészségtudományi Doktori Iskola témavezetőinek listája a Doktori adatbázisban