1. A fokozatszerzés menete a PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskolájában

2. Doktori Iskola kurzus vizsgalapja

3. Javaslat a szigorlati tárgyakra és a szigorlati bizottság összetételére

4. Javaslat az opponensek személyére és a bíráló bizottság összetételére

5. Doktori (PhD) szigorlati jegyzőkönyve

6. A doktori értekezés védésének menete)

7. Doktori (PhD) értekezés védésének jegyzőkönyve

8. Javaslat Doktori képzés új program indítására

9. Javaslat témavezető és kutatási téma befogadására

10. Kurzusértékelő lap