Intézmény: Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar

Doktori Iskola: Egészségtudományi Doktori Iskola

Doktori Iskola vezetője: Prof. BÓDIS József MD, PhD, DSc
egyetemi tanár
az MTA doktora

Tudományterület: Orvostudományok

Tudományág: Egészségtudományok

Kiadott fokozat típusa: PhD

Képzés kezdetének éve: 2006

A MAB 2005. október 28-i ülésén az „Egészségtudományok” tudományágban akkreditálta a PTE Egészségügyi Főiskola Kar (jelenleg Egészségtudományi Kar) Egészségtudományi Doktori Iskola létesítését a 2005/9/III./2. sz. határozatával. Az akkreditáció kiterjedt a doktori képzésre, PhD fokozat adásra, habilitációra, valamint honosításra. Intézményünk működését 2006 februárjában kezdhette meg.

Mindig is arra törekedtünk, hogy egy majdani töretlen tradíciókkal rendelkező, nívós Doktori Iskola építsünk, mely folyamatosan követi a PhD képzésre vonatkozó hazai és nemzetközi követelményeket.

Töretlen munkánk gyümölcseként Doktori Iskolánk a MAB 2015/1/XI/41/2/813. sz. határozata alapján – a működési feltételek folyamatos biztosítása esetén – 2019. december 31-ig ismét teljes körű akkreditációt nyert.

MAB HATÁROZAT

Doktori iskolánk célja a doktoranduszok bevezetése az egészségtudományok önálló művelésébe, hogy tudományos munkájuk révén, nemzetközi szinten is elismert, új, előrevivő eredményekkel gazdagítsák a tudományterületet.

Ezért küldetésünknek tekintjük, hogy hallgatóink minden lehetőséget megkapjanak az egészségtudomány legfrissebb eredményeinek és módszereinek megismeréséhez, optimális kutatási feltételeik megteremtéséhez, új eredményeik közléséhez és nemzetközi disszeminációjához.