PÓTFELVÉTELI HATÁRIDŐ ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSRE: 2017. augusztus 18.

 

A felvétel követelményei és feltételei:
A doktori képzésre azok jelentkezhetnek, akik egyetemi/ MSc – MA diplomával és egy idegen nyelvből szerzett legalább B2 komplex általános vagy szakmai, államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkeznek.

 

A doktori iskola vezetője:
Prof. Dr. Bódis József az MTA doktora
egyetemi tanár, rektor

Titkárság:
Prof. Dr. Sulyok Endre az MTA doktora
professor emeritus, szakértő

Bóka Renáta
Igazgatási ügyintéző
72/513-678
Prémusz Viktória
tudományos segédmunkatárs
72/513-670/690


Cím:
7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.
Telefon:
72/513-678, 72/513-670/690
Fax:
72/513-645
E-mail:
doktoriiskola@etk.pte.hu
Honlap:
http://ltsp.etk.pte.hu/portal/wp/doktoriiskola/

 

A jelentkezési lap igénylése:
http://ltsp.etk.pte.hu/portal/wp/File/Doktoriiskola/Jelentkezesi_lap_2017.pdf

 

A felvételi eljárás díja: 12.000 Ft

Az eljárási díj rendezése lehetséges az alábbi számlaszámon:
10024003-00282716-00000000

Kérjük, hogy a megjegyzés rovatban az alábbiakat feltüntetni szíveskedjék:

önköltséges képzés esetén
ETK EDI 140145, Felvételi eljárási díj, NÉV

Számlakéréssel kapcsolatban információkat találhat a következő linken:
http://kti.pte.hu/content/nyomtatvanyok

 

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:


A felvétel követelményei és feltételei:

A doktori képzésre azok jelentkezhetnek, akik egyetemi/ MSc – MA diplomával és egy idegen nyelvből szerzett legalább B2 komplex általános vagy szakmai, államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkeznek. Az önköltséges képzésre jelentkezők felvételéről a beadott jelentkezési lap és mellékletei alapján dönt az Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa. A felvételt nyert hallgatóinkat írásban értesítjük. A beiratkozás előre láthatóan augusztus végén, személyesen történik

 

Az értékelés szempontjai:

Az önköltséges képzésre jelentkezők felvételéről a beadott jelentkezési lap és mellékletei alapján dönt az Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa.

A felvételi döntés időpontja: 2017. augusztus 22.

 

Képzési struktúra:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával a doktori képzés rendszere 2016. szeptember 1-től átalakul. A legfontosabb változások a következők. A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a “képzési és kutatási”, a második a “kutatási és disszertációs” szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését.

 

Önköltséges képzés költségtérítési díja: 120.000 Ft/félév 

 

Doktori képzési programok, témák

1. program / PR-1 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY HATÁRTERÜLETEI
Prof. Dr. Kovács L. Gábor programvezető

2. program / PR-2 KARDIOVASZKULARIS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
Dr. Verzár Zsófia programvezető

3. program / PR-3 MOZGÁSSZERVI EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
Prof. Dr. Kránicz János programvezető

4. program / PR-4 PERINATÁLIS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
Prof. Dr. Sulyok Endre programvezető

5. program / PR-5 REPRODUKCIOS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
Prof. Dr. Bódis József programvezető

6. program / PR-6 ONKOLÓGIA–EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
Prof. Dr. Kiss István programvezető

PR-6/1 PREVENTIV ONKOLÓGIA Alprogram
Prof. Dr. Kiss István alprogram vezető

PR-6/2 DIAGNOSZTIKAI KÉPALKOTÁS Alprogram
Prof. Dr. Bogner Péter alprogram vezető

PR-6/3 GASZTROENTEROLÓGIAI BETEGSÉGEK Alprogram
Prof. Dr. Döbrönte Zoltán alprogram vezető

7. program PR-7 SPORT és EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
Dr. Rétsági Erzsébet programvezető
Dr. Ács Pongrác társ programvezető

8. program PR-8 ÉLELMISZERTUDOMÁNY, TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNY, DIETETIKA ÉS HIDRATÁCIÓ
Prof. Dr. Figler Mária programvezető

 

A részletes témakiírások megtalálhatóak:

http://ltsp.etk.pte.hu/portal/wp/doktoriiskola/hu/fooldal/doktori-iskola-phd-programjai/

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=116

Köszönjük megtisztelő érdeklődését.

Üdvözlettel:

Prof. Dr. BÓDIS József az MTA doktora
egyetemi tanár
rektor
az Egészségtudományi Doktori Iskola vezetője
Prof. Dr. SULYOK Endre az MTA doktora
professor emeritus
Egészségtudományi Doktori Iskola