MEGHÍVÓ

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Egészségtudományi Karának

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa

tisztelettel meghívja Önt

Dr. Fábián Zsolt Ph.D.

 

„Molekuláris mechanizmusok celluláris hypoxiában”

 

című, habilitációs eljárásának keretében

2018. december 10. (hétfő) 13.00 kezdettel

Pécsi Akadémiai Bizottság Székházában (Pécs, Jurisics M. u. 44., Tanácsterem)

tartandó tudományos előadására.

A tudományos előadást megelőzően tantermi előadásokra kerül sor

2018. december 10. (hétfő) 11.00 órai kezdettel

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar

„A” épület, A Nagyelőadó (7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.)

Magyar: „A génexpresszió szabályozása”

Angol: „The regulation of gene expression”

A Habilitációs Bíráló Bizottság összetétele:

 

Elnök:

Prof. Dr. Sulyok Endre az MTA doktora, professor emeritus
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola

Tagok:

Magyariné Dr. habil. Burián Katalin egyetemi tanár, tanszékvezető
Szegedi Tudományegyetem ÁOK Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet

Prof. Dr. Falus András az MTA rendes tagja
Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt – és Immunbiológiai Intézet

 

Tisztelettel:
PTE ETK Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa