MEGHÍVÓ

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa

meghívja Önt

Dr. Szücs Mária

„A haláloki diagnózisok megbízhatóságának javítása a népegészségügyi hatóság és a Központi Statisztikai Hivatal együttműködésével”

című Ph.D értekezés nyilvános vitájára.

Helyszín, időpont: 2018. november 20. (kedd) 13:00

MTA Pécsi Területi Bizottsága (PAB)

7624, Pécs, Jurisics M. u. 44.

Témavezető: Dr. Sándor János

Bíráló Bizottság tagjai:

Elnök:

Prof. Dr. Kránicz János professor emeritus
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet

Bizottsági tagok:

Dr. Máté Orsolya PhD, adjunktus, nemzetközi kapcsolatok vezetője
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet

Prof. Dr. Kondákor István egyetemi magántanár, osztályvezető főorvos
Tolna Megyei Balassa János Kórház, Ideggyógyászati Osztály

Opponensek:

Dr. Bíró Éva PhD egyetemi adjunktus
Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet, Egészségfejlesztési nem önálló Tanszék

Dr. Bálint Lajos PhD tudományos munkatárs
Központi Statisztikai Hivatal, Népességtudományi Kutatóintézet

Az értekezés megtekinthető a PTE ETK könyvtárában (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.), valamint az Egészségtudományi Doktori Iskola honlapján:

http://ltsp.etk.pte.hu/portal/wp/File/Doktoriiskola/Tezisfuzetek/Szucs_Maria_dissz.pdf

Tisztelettel:
Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács