A PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola alábbi doktoranduszainak, komplex vizsgája az alábbi helyen és időpontban kerül megtartásra:

  •  Busa Csilla (Egészségszociológia)
  • Lukács Gábor (Klinikai onkológia)
  • Tóth Zoltán (Klinikai onkológia)
  • Elmer Diána (Epidemiológia/Kutatásmódszertan, Egészség gazdaságtan)
  • Németh Noémi (Egészség gazdaságtan)
  • Pónusz Róbert (Epidemiológia/Kutatásmódszertan)
  • Schiszler Bence (Epidemiológia/Kutatásmódszertan, Egészségszociológia)


Komplex vizsga ideje: 2018. június 15. (péntek) 09.00 óra

 

Helyszín: PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola
7621 Pécs Vörösmarty u. 4. I. emelet

 

A Komplex Vizsga Bíráló Bizottság összetétele:

Elnök:
Prof. Dr. Csere Tibor professor emeritus, dékáni tanácsadó
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar

 

Tagok:
Dr. Orsós Zsuzsanna PhD egyetemi adjunktus
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Népegészségtani Intézet

 

Dr. Tóth Gergely Péter PhD mb. osztályvezető főorvos
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

 

Dr. Ágoston István PhD egyetemi adjunktus, vezető jogi tanácsadó
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet

 

Tisztelettel:
Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács