MEGHÍVÓ

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa

meghívja Önt

Nagy Ádám

 

„A glioblastoma molekuláris osztályozása”

című Ph.D értekezés nyilvános vitájára.

Helyszín, időpont: 2018. június 21. (csütörtök) 14.00 óra

MTA Pécsi Területi Bizottsága (PAB)

7624, Pécs, Jurisics M. u. 44.

Témavezető: Prof. Dr. Kálmán Bernadette

Bíráló Bizottság tagjai:

Elnök:

Elnök: Prof. Dr. Csere Tibor professor emeritus, dékáni tanácsadó
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar

Bizottsági tagok:

Dr. Fülöp Norbert PhD adjunktus
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet

Dr. Poór Viktória PhD egyetemi adjunktus, igazgatóhelyettes
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Bioanalitikai Intézet

Opponensek:

Dr. Reiniger Lilla PhD, egyetemi adjunktus
Semmelweis Egyetem, I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

Prof. Dr. Boros Imre Miklós az MTA doktora, egyetemi tanár, tanszékvezetõ
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék

 

Az értekezés megtekinthető a PTE ETK könyvtárában (7621 Pécs, Szepesy u.

1-3.), valamint az Egészségtudományi Doktori Iskola honlapján: http://ltsp.etk.pte.hu/portal/wp/doktoriiskola/fooldal/phd-tezisfuzetek-ertekezesek/

 

Tisztelettel:
Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács