Irinyi Tamás és Patonai Zoltán Dr., a PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola doktoranduszainak, komplex vizsgája az alábbi helyen és időpontban kerül megtartásra:

Komplex vizsga ideje: 2018. március 19. (hétfő) 10.00 óra

 Helyszín: PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola
7621 Pécs Vörösmarty u. 4. I. emelet

 

A Komplex Vizsga Bíráló Bizottság összetétele:

Elnök:

Prof. Dr. SULYOK Endre professor emeritus, az MTA doktora, az Egészségtudományi Doktori Iskola titkára
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar

Tagok:

Petőné Dr. CSIMA Melinda PhD adjunktus
Kaposvári Egyetem, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Intézet, Pedagógia-Pszichológia Tanszék

Dr. HAVASDI József PhD adjunktus
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet Egészségfejlesztési és Népegészségtani Tanszék

Tisztelettel:
Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács