TÁJÉKOZTATÓ

Dr. JUHÁSZ Krisztina a PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola doktorjelöltjének „Egészségfejlesztés” tantárgyból doktori szigorlati vizsgája az alábbi helyen és időpontban kerül megtartásra:

Szigorlati vizsga ideje: 2017. december 1. (péntek) 14.30 óra

Helyszín: PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola

7621 Pécs Vörösmarty u. 4. I. emelet

 

A Szigorlati Bíráló Bizottság összetétele:

Elnök:

Prof. Dr. CSERE Tibor professor emeritus, dékáni tanácsadó
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar

 Tagok:

Dr. BÖRZSEI László Zoltán PhD osztályvezető főorvos
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Baleseti Sebészeti Osztály

Dr. habil. LAMPEK Kinga PhD főiskolai tanár, tanszékvezető
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet Egészségfejlesztési és Népegészségtani Tanszék

Tisztelettel:

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács